Phân quyền cho team

  Work - OutSystems

Access: chỉ login vào hệ thống mà ko có quyền với bất kì application nào

List Applications: List được app application ở Lifetime nhưng ko có quyền sửa và deploy

Monitor and Add Dependencies: Nên add quyền này default để có thể deploy được app đã có quyền.

LEAVE A COMMENT