Lưu phím tắt vào zalo

  Tran Anh Group

Step 1: Mở Zalo PC, chọn cài đặt

Step 2: Chọn Tin nhắn và kích hoạt Tin nhắn nhanh rồi chọn quản lý

Step 3: Chọn Tạo mới, thêm phím tắt và nội dung phím tắt

Step 4: Sử dụng bằng cách gõ dấu / và từ gợi nhớ

LEAVE A COMMENT