Archives : October-2020

Định nghĩa về visa chất lượng cao 高度人材: Visa có 2 loại, loại 1 (1号) và loại 2 (2号). Loại 1 chia thành 3 nhóm chính:(1) 高度専門職1号(イ) – Loại dành cho người làm nghiên cứu(2) 高度専門職1号(ロ) – Loại dành cho người làm công ty phổ thông(3) 高度専門職1号(ハ) – Loại dành cho nhà đầu tưĐối với ..

Read more