Esxi 8.0.1 on M710q with RTL

  Network

Do esxi8 ko còn hỗ trợ driver RTL nữa nên khi gắn minipci rtl vào thì ESXI ko nhận ra network card.

Solution 1: Lùi về 6.7

Solution 2: Giữ nguyên 8.0.1 và passthough RTL vào pfsense để dùng

Chú ý: nhớ enable VT-x trong biox để dùng passthough.

LEAVE A COMMENT