Archives : August-2023

Step 1: Mở Zalo PC, chọn cài đặt Step 2: Chọn Tin nhắn và kích hoạt Tin nhắn nhanh rồi chọn quản lý Step 3: Chọn Tạo mới, thêm phím tắt và nội dung phím tắt Step 4: Sử dụng bằng cách gõ dấu / và từ g..

Read more