Category : 04. Car

Có thể đổi ở sở cảnh sát hoặc trung tâm sát hạch lái xe Hướng dẫn dưới đây được thực hiện ở trung tâm sát hạch lái xe 流山 Trước khi bằng lái sẽ hết hạn (thường là sau sinh nhật 1 tháng) sẽ có 1 tờ ハガキ gửi về hòm thư thông báo phải ..

Read more