Lỗi không nhận quá 32 thiết bị Netgear R7800 chạy OpenWRT

  Network

Nguyên nhân: Do driver có sẵn ath10k-firmware-qca9984-ct bị lỗi, cần phải cài version gốc của nhà sx chip

Solution: Chạy các lệnh dưới đây bằng putty

opkg update

opkg remove ath10k-firmware-qca9984-ct

opkg install ath10k-firmware-qca9984

LEAVE A COMMENT