Đổi bằng lái khi hết hạn

  04. Car

Có thể đổi ở sở cảnh sát hoặc trung tâm sát hạch lái xe

Hướng dẫn dưới đây được thực hiện ở trung tâm sát hạch lái xe 流山

Trước khi bằng lái sẽ hết hạn (thường là sau sinh nhật 1 tháng) sẽ có 1 tờ ハガキ gửi về hòm thư thông báo phải đi đổi

Với người lần đầu và vi phạm dưới 3 điểm cần 2h để học lý thuyết

Flow như sau

Step 1: Cầm bằng + tờ thông báo vào quầy trung tâm lấy form đăng kí

Step 2: Điền form đăng kí và nộp vào quầy 2 để mua tem (3850)

Step 3: Đứng xếp hàng để kiểm tra mắt

Step 4: Qua cổng 10 để nộp hồ sơ

Step 5: Đợi lấy lại hồ sơ ở cổng 11

Step 6: Qua cổng 12 nộp hồ sơ và chụp ảnh

Step 7: Lên tầng 2 phòng 6 để học lý thuyết, phải đợi khá lâu đủ ghế mới dạy

Step 8: Học xong 2h ra được cấp bằng mới luôn

Chú ý lúc học ko được dùng điện thoại, được nghỉ giải lao 10p giữa giờ.

Bằng mới có giá trị 3 năm.

LEAVE A COMMENT